vospfs.cz

Pica holka


pica holka

pica-holka stejný nebo podobný symbol se používá v několika dalších významech po celém světě.

.

Stejný nebo podobný symbol se používá v několika dalších významech po celém světě.

.

Slovo "cunt" se někdy píše s K namísto C, aby se vyjádřil původní germánský/norský původ slova, i když je to neobvyklé.

.

Bing Google